Automation

Automation

Automation behöver inte vara svårt, bara man har rätt personal med rätt erfarenhet som använder de korrekta komponenterna.


Erfarenhet är  nyckeln till  till att  lyckas. Vi har därför som praxis att inte  ha personal med mindre än 10års erfarenhet.  Vi ser helst också att vår personal har erfarenhet från ett flertal olika företag eller branscher.

Då vi är ett mindre konsultbolag så använder vi våra specialistkunskaper på det vi är bra på och lägger ut jobb som andra kan göra bättre, t.ex. elskåpsbyggnation och elinstallation.   


Våra Automationstjänster

Våra automationstjänster inkluderar


Projektledning

Systemkonstruktion

Elkonstruktion

PLC, HMI, SCADA programmering

Robotik

Maskinsäkerhet och  Riskanalyser

CE  Märkningar

Driftsättningar

Installationer

Felsökningar

Utbildningar

Vad som gör oss unika

Har ni ett eget styrsystem, men ni har ingen säkerhets PLC implmenterad?


Vi kan implmentera ett distribuerat säkerhetsystem (upp till PLe/SIL3) på i princip vilket styrsystem som helst.PLC

M4 Automation tillhandahåller programmeringskunskaper inom ett flertal olika fabrikat

 


CronaTech Drives AB är sedan september 2014 försäljningskanalen i Sverige & Norge för KEB drivsystem

KEB Automation KG (tidigare Karl E. Brinkmann GmbH) och växlar från bolaget KEB Antriebstechnik GmbH.


CronaTechs hemsida

Phoenix Contact är mest känt för kopplingsplint, men har de senaste 10 åren ökat sin marknadsandel med bra priser, många olika fältbussar och stort urval på tillbehör


Phoenix hemsida

Beijer har i många år varit Europas största leverantör av Mitsubishi PLC'er, men har nu släppt egna PLC och HMI med CoDeSys. Marknadens bästa telefonsupport


Beijers hemsida


Wago riktar sig framförallt mot fastighetsautomation och har mycket bra produkter för KNX och DALI samt för Modbus


Wagos hemsida


Schneider har genom vissa upköp samt nyutveckling flera olika styrsystem som fungerar bra, tillsammans med CoDeSys


Schneiders hemsida

Turck också börjat leverera styrsystem och deras IP67 PLCer är riktigt bra. De har ju också sedan tidigare en mängd olika givare och tillbehör


Turcks hemsida